Page 01

Page 02

Page 03

 

 

 

 

ENSIKLOPEDIA SEJARAH MUHAMMAD: Jilid 1 - Kelahiran Bermula

ENSIKLOPEDIA SEJARAH MUHAMMAD: Jilid 2 - Gemilang Sebuah Empayar

ENSIKLOPEDIA SEJARAH MUHAMMAD: Jilid 3 - Wafatnya Rasul Terakhir

ENSIKLOPEDIA SEJARAH MUHAMMAD: KH Moenawar
Penterjemah:  Nik Faridah binti Mamat

Seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad, baik dalam ibadat, dakwah, akhlak, muamalat, kepimpinan mahupun yang berkaitan dengan pembinaan umat perlu dicontohi, diikuti dan ditaati sebagai bukti iman atas kerasulan beliau.  Justeru itu, bagi memenuhi tunutan ini, pencinta Muhammad bin Abdullah memerlukan rujukan yang lengkap meliputi seluruh kehidupan Nabi Muhammad daripada sejarahnya sehingga akhlak dan budi bahasanya agar ia dapat diikuti dan diteladani.

Banyak buku sejarah Nabi Muhammad yang terdapat di tengah masyarakat hanya memuatkan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, tanpa menghuraikan lebih terperinci peristiwa itu sehingga pembaca sukar memahami kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.  Ensikloipedia ini, memaparkan semua perincian dan ketelitian kehidupan Nabi Muhammad sehingga menjadikan kehadirannya cukup memberikan kesan di hati pembaca.

ENSKILOPEDIA SEJARAH MUHAMMAD dibahagikan kepada 3 jilid:

  Jilid 1 - Kelahiran Bermula

  Jilid 2 - Gemilang Sebuah Empayar

  Jilid 3 - Wafatnya Rasul Terakhir

Penulis buku ini, Moenawar Chalil menghasilkan karya bermutu dan menjadi rujukan penting bagi mereka yang ingin mengenali lanjut mengenai Nabi Muhammad.  KH Moenawar Chalil atau Kiyai Haji Munawar Khalil adalah tokoh agama yang lahir pada 1908.  Beliau mendapat pendidikan di Makkah dan menghasilkan banyak buku.  Antara buku beliau adalah Nilai Wanita, Ringkasan Riwayat Sayidah Khadijah dan Sayidah Aishah, Permaisuri Nabi Muhammad saw, Nilai dan Hikmat Puasa, Biografi Empat Serangkai Imam: Mahzab Hanafi, Maliki, Syafie, Hambali, Khutbah Nikah: Berisi 3 Macam Khutbah Nikah, 1 Nasihat Hikmah Nikah, Definisi dan Sendi Agama, Kepala Negara dan Permesyuaratan Rakyat Menurut Ajaran Islam, Al-Quran Dari Masa Ke Semasa dan Tafsir Hijatur RahmanBeliau meninggal dunia pada tahun 1961.

Edisi ini adalah edisi terjemahan secara sah daripada edisi asal Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta 2001.

Penerbit: PTS Islamika Sdn Bhd

Cetakan Pertama, Januari 2011

ISBN 978-967-366-016-1 (Jilid 1)

ISBN 978-967-366-017-9 (Jilid 2)

ISBN 978-967-366-018-6 (Jilid 3)

156mm x 234mm

RM330.00

101 DOA DARIPADA HADIS HADIS SAHIH

101 DOA DARIPADA HADIS HADIS SAHIH
Zahazan Mohamed

Doa dan zikir mampu menjadi motivasi diri untuk menguatkan rohani dan jiwa.  Ahli psikologi mengatakan apa yang minda kita mampu fikir, kita mampu buat.  Fikiran minda itu ialah doa dan zikir.   Apabila kita berdoa kita membayangkan (visualise) natijah yang ingin kita capai.  Segala kekuatan lahir, pengalaman dan kekuatan batin daripada tenaga dalaman akan dipadukan untuk mencapai apa-apa yang dihajatkan.  Apabila diketengahkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian, doa dan zikir menjadi senjata yang ampuh.

Selain itu doa dan zikir juga perlu melalui adab dan kaifiat untuk mendatangkan kesan yang optimum.  Dao dan zikir adalah suara hati.  Namun jika doa dan zikir itu daripada hadis bermakna pemohon membawa suara hati Rasulullah saw untuk memohon daripada Allah swt.  Sudah tentu impaknya lebih kuat.

Pada masa yang sama doa tidak pula menghalang kita daripada berusaha.  Orang yang bukan Islam juga berdoa menggunakan kaedah mereka yang tersendiri.   Mereka juga berjaya menempa kecemerlangan.  Buku iini mendedahkan segala persoalan berkaitan doa dan zikir dalam kehidupan seharian berserta teks lengkap, adab dan motivasi untuk kita amalkan.

Penerbit: Telaga Biru Sdn Bhd

Cetakan Edisi Kemaskini Julai 2010

ISBN 978-983-3494-74-3

146mm x 217mm

RM30.00

RAHSIA & FADHILAT SURAH AL-FATIHAH: Ubat Penyakit Hati & Jasad

RAHSIA & FADHILAT SURAH AL-FATIHAH: Ubat Penyakit Hati & Jasad
Hj Abdul Rahman B Mohd Adil

Surah al-Fatihah mengandungi pelbagai macam maksud dan panduan yang mesti difahami oleh setiap Muslim.  Dengan tujuan ini surah ini memang sesuai diletakkan sebagai Ummul Kitab, pembuka bagi kitab suci al-Quran.  Orang yang membaca al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar disisi Allah.  Terlebih lagi jika ia membacanya dengan iklhas dan mendalami maknanya.

Al-Fatihah, ia disebut dengan cahaya, kerana di dalamnya terdapat petunjuk bagi seorang Muslim dalam semua urusannya.  Jika kita mengkaji al-Fatihah secara teliti, maka kita akan mendapat banyak faedah dan petunjuk.  Al-Fatihah juga disebut as-Solah, kerana al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya solat.  Selain itu, al-Fatihah disebut juga as-Syifa'.  Berdasarkan hadis riwayat ad-Darimi dari Abu Sai'd; "Fatihatul Kitab itu merupakan syifa' (penyembuh) dari setiap racun.".

Jadi sama-samalah kita memperbanyakkan membaca al-Fatihah di setiap masa baik masa senang mahupun masa susah, baik masa lapang mahupun masa sibuk, baik masa berehat mahupun masa bekerja.   Bacalah al-Fatihah dan sedekahlah pada ahli keluarga terutama kedua ibu bapa kita, ianya tidak mengurangkan pahala kita, malah memberi manfaat kepada mereka dengan bacaan yang kita sedekahkan kepada mereka.

Demikian antara fadhilat dan hikmat surat al-Fatihah, disamping lain-lainnya yang bagaikan seluas samudera.   Buku ini menghuraikan sebahagaian sahaja daripada yang terpendam di dalam samudera al-Fatihah.   Semoga ianya memberi manfaat yang berguna untuk panduan hidup kita semua.

Penerbit: Pustaka Azhar

Cetakan Pertama 2010

ISBN 978-967-5218-42-2

146mm x 210mm

RM12.00

SOLAT: KEBAIKAN DARI PERSPEKTIF SAINS

 

 

SOLAT: KEBAIKAN DARI PERSPEKTIF SAINS
Fatimah Ibrahim, Wan Abu Bakar Wan Abas & Ng Siew Cheok

Umat Islam diwajibkan menunaikan solat lima kali sehari.  Mereka juga digalakkan melaksanakan beberapa sembahyang sunat dalam kehidupan hariannya.

Penekanan terhadap ibadat solat menunjukkan solat mendatangkan banyak kebaikan.  Manfaat solat dari segi rohaniah banyak diperkatakan dalam Quran dan hadis.

Solat juga memberi kesan positif terhadap tubuh badan manusia secara fizikal dan mental.  Kajian saintifik yang telah dijalankan mengesahkan hal ini.

Buku ini mengupas hasil kajian awal kesan solat ke atas kesihatan.  Objektif kajian tersebut dijalankan adalah untuk menentukan kesan solat terhadap kesihatan fizikal dan mental pengamalnya, termasuklah kesan ke atas sistem kardiovaskular, kompisi tubuh badan, isyarat otak dan aktiviti otot.  Waluapun kajian tersebut berbentuk penyelidikan saintifik tetapi buku ini membentangkan dapatannya dalam format yang sesuai untuk bacaan masyarakat umum.

Fakta-fakta yang dibentangkan dalam buku ini akan memotivasikan umat Islam untuk melakukan ibadat solat dengan lebih tekun dan teratur demi mencapai kebaikan spiritual, fizikal dan mental.

Penerbit: Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya, KL

Cetakan Kedua (Edisi Semakan) 2009

ISBN 978-967-5148-03-3

153mm x 227mm

RM29.90

101 DOA PARA NABI & RASUL DALAM AL-QURAN: Khasiat & Kaifiat Beramal

101 DOA PARA NABI & RASUL DALAM AL-QURAN: Khasiat & Kaifiat Beramal
Ustaz Hj Zahazan Mohamed

Firman Allah swt dalam surah Fathir ayat 15, maksudnya: "Wahai sekalian manusia, kamu semua mengharapkan kepada Allah, sedangkan Allah swt itu Maha Kaya (dari meminta kepada kamu)".

Setiap kita pasti mengharapkan kasih sayang Allah swt untuk mendapatkan sesuatu kebaikan atau mengelak sesuatu keburukan.  Sebenarya kualiti doa itu dipengaruhi oleh kaedah doa itu sendiri, kesungguhan, serta keikhlasan orang yang mengucapkannya.

Sesuatu doa akan dimustajabkan Allah apabila menepati waktunya, adabnya dan tentunya jika dia berpandukan kepada munajat para nabi, rasul dan golongan salihin sebelum kita.  Justeru, himpunan doa dan munajat dari al-Quran ini meruapakan satu usaha memberikan kepada para Muslimin dan Muslimat kefahaman tentang doa-doa yang Allah swt ajar kepada kita untuk mengucapkannya dalam setiap situasi yang dihadapi.

Kelebihan yang ada pada buku ini ialah setiap doa akan disandarkan kepada keterangan berkaitan latar belakang ayat dan kelebihan beramal dengan ayat-ayat tersebut berdasarkan sumber-sumber daripada kitab-kitab tafsir terkemuka karangan salaf dan khalaf seperti Tafsir Ibn Kathir, Al-Durrul Manthur, Al-Qurtubi, Adwa'ul Bayan, Fi Zilalil Quran, Al-Baidhawi, Al-Fakhrurrazi, Ibn Abi Hatim dan Al-Tabari.

Mudah-mudahan kelahiran buku ini menjadi catalyst mengajak kaum Muslimin Muslimat kembali kepada al-Quran di samping al-Sunnah dalam pendekatan doa yang sebenarnya harus dipilih sebagai usaha mencari penelesaian kepada setiap masalah yang berlaku.

Penerbit: Telaga Biru Sdn Bhd

Cetakan Pertama Mei 2006

ISBN 983-40709-1-8

145mm x 215mm

RM25.90