SOLAT: KEBAIKAN DARI PERSPEKTIF SAINS

 

 

SOLAT: KEBAIKAN DARI PERSPEKTIF SAINS
Fatimah Ibrahim, Wan Abu Bakar Wan Abas & Ng Siew Cheok

* Cetakan Ke 2 (Edisi Semakan), 2009

Umat Islam diwajibkan menunaikan solat lima kali sehari.  Mereka juga digalakkan melaksanakan beberapa sembahyang sunat dalam kehidupan hariannya.

Penekanan terhadap ibadat solat menunjukkan solat mendatangkan banyak kebaikan.  Manfaat solat dari segi rohaniah banyak diperkatakan dalam Quran dan hadis.

Solat juga memberi kesan positif terhadap tubuh badan manusia secara fizikal dan mental.  Kajian saintifik yang telah dijalankan mengesahkan hal ini.

Buku ini mengupas hasil kajian awal kesan solat ke atas kesihatan.  Objektif kajian tersebut dijalankan adalah untuk menentukan kesan solat terhadap kesihatan fizikal dan mental pengamalnya, termasuklah kesan ke atas sistem kardiovaskular, kompisi tubuh badan, isyarat otak dan aktiviti otot.  Waluapun kajian tersebut berbentuk penyelidikan saintifik tetapi buku ini membentangkan dapatannya dalam format yang sesuai untuk bacaan masyarakat umum.

Fakta-fakta yang dibentangkan dalam buku ini akan memotivasikan umat Islam untuk melakukan ibadat solat dengan lebih tekun dan teratur demi mencapai kebaikan spiritual, fizikal dan mental.

Penerbit: Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya, KL

ISBN 978-967-5148-03-3

153mm x 227mm

RM29.90

101 DOA PARA NABI & RASUL DALAM AL-QURAN: Khasiat & Kaifiat Beramal

101 DOA PARA NABI & RASUL DALAM AL-QURAN: Khasiat & Kaifiat Beramal
Ustaz Hj Zahazan Mohamed

* Cetakan Pertama, Mei 2006

Firman Allah swt dalam surah Fathir ayat 15, maksudnya: "Wahai sekalian manusia, kamu semua mengharapkan kepada Allah, sedangkan Allah swt itu Maha Kaya (dari meminta kepada kamu)".

Setiap kita pasti mengharapkan kasih sayang Allah swt untuk mendapatkan sesuatu kebaikan atau mengelak sesuatu keburukan.  Sebenarya kualiti doa itu dipengaruhi oleh kaedah doa itu sendiri, kesungguhan, serta keikhlasan orang yang mengucapkannya.

Sesuatu doa akan dimustajabkan Allah apabila menepati waktunya, adabnya dan tentunya jika dia berpandukan kepada munajat para nabi, rasul dan golongan salihin sebelum kita.  Justeru, himpunan doa dan munajat dari al-Quran ini meruapakan satu usaha memberikan kepada para Muslimin dan Muslimat kefahaman tentang doa-doa yang Allah swt ajar kepada kita untuk mengucapkannya dalam setiap situasi yang dihadapi.

Kelebihan yang ada pada buku ini ialah setiap doa akan disandarkan kepada keterangan berkaitan latar belakang ayat dan kelebihan beramal dengan ayat-ayat tersebut berdasarkan sumber-sumber daripada kitab-kitab tafsir terkemuka karangan salaf dan khalaf seperti Tafsir Ibn Kathir, Al-Durrul Manthur, Al-Qurtubi, Adwa'ul Bayan, Fi Zilalil Quran, Al-Baidhawi, Al-Fakhrurrazi, Ibn Abi Hatim dan Al-Tabari.

Mudah-mudahan kelahiran buku ini menjadi catalyst mengajak kaum Muslimin Muslimat kembali kepada al-Quran di samping al-Sunnah dalam pendekatan doa yang sebenarnya harus dipilih sebagai usaha mencari penelesaian kepada setiap masalah yang berlaku.

Penerbit: Telaga Biru Sdn Bhd

ISBN 983-40709-1-8

145mm x 215mm

RM25.90